Pregled zaduženja obveznika plaćanja naknada K2.net na internetu - Abacus - Obrt za informatičke usluge, proizvodnju i trgovinu

Go to content

Pregled zaduženja obveznika plaćanja naknada K2.net na internetu

Programi
 Uskoro će biti gotova aplikacija WEB-K2.net. Svrha aplikacije je povezivanje baze obveznika komunalne naknade/naknade za uređenje voda (u daljem tekstu: obveznik) te prikaz njegovih računa na internetu.

Aplikacija se oslanja na program K2.net . Podržava registraciju/prijavu obveznika (preko šifre obveznika, objekta i broja jednog od zadnja tri računa), unos adrese elektroničke pošte (koja nadalje služi kao “ulaz” prilikom prijave), izmjenu podataka (ukoliko nisu ispravni u vašoj bazi – ime, prezime, adresa, OIB, telefon...) te pregled zaduženja i uplata obveznika. Promjena matičnih podataka (adrese, lozinke i sl) se dešava na WEB serveru/bazi i elektronska poruka o promjeni se šalje administratoru K2.net programa koji odlučuje hoće li promjenu provesti i u samo K2.net programu (naravno, u skladu sa zakonskim odredbama). Biti će moguće i slanje reklamacija/upita elektronskom poštom administratoru programa.

Aplikacije će se nalaziti na WEB adresi www.racuni.biz.hr a biti će moguće i direktno dostupiti do nje preko poveznice(linka) sa vaših WEB stranica.

Obzirom da će u budućnosti svi korisnici programa K2.net biti povezani na WEB putem ove aplikacije, za obveznike koji imaju objekte na više lokacija i primaju račune od drugih korisnika K2.net programa (druge općine i komunalna poduzeća a i šire) biti će moguć i objedinjen pregled SVIH obveznikovih računa kod SVIH izdavatelja računa jednom prijavom u WEB-K2.net aplikaciju što bi u konačnici trebalo rezultirati boljom naplatom zaduženja.

U slijedećem koraku planira se mogućnost i online plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica što bi još više trebalo podići razinu naplate zaduženja.

Sigurnost aplikacije i podataka na internetu je zajamčena, neće biti moguća nikakva izmjena podataka, između ostalog i zato što je smjer komunikacije jednosmjeran, tj, podaci se svakog dana kopiraju ISKLJUČIVO u jednom smjeru – od baze na lokalnom računalu/serveru prema bazi na internetu. Također, i veza i prijava prema WEB serveru gdje se nalaze podaci biti će šifrirana.

Trenutno gotovo da nema korisnika koji koriste takve mogućnosti, no sve gore navedeno će vrlo brzo biti standard u komunikaciji između izdavatelja računa, obveznika i njegovih zaduženja..
Back to content