K2.net - Program za obračun komunalnih naknada - Abacus - Obrt za informatičke usluge, proizvodnju i trgovinu

Go to content

K2.net - Program za obračun komunalnih naknada

Programi
Program obnaša slijedeće funkcije:

ONLINE vođenje matičnih baza podataka
-vode se podaci o obveznicima, pripadajućim objektima i podacima potrebnim za obračun željenih naknada kao i kompletni knjigovodstveni podaci i podaci urudžbenog zapisnika.

Obračuni naknada
-prema različitim kriterijima (mjesečno, dvomjesečno, višemjesečno izdavanjem akontacija/obračuna a sve prema naseljima, objektima, vrstama prostora/korisnika...), štampanje računa/uplatnica/obračuna;

Obrade i tiskanje izlazne dokumentacije prema potrebama korisnika
- rješenja, ugovori, koverte, opomene (kao obavijest na uplatnicama/računima, kao zasebna uplatnica ili kombinacija tih sviju mogućnosti, upisnik upravnih predmeta za urudžbeni zapisnik, prijemna knjiga pošiljki za poštu...)

Vođenje samostalnog pripadajućeg knjigovodstva uz dnevnu ažurnost
- između ostalog i preuzimanjem izvoda iz banke/FINAe/pošte internetom (e-bankarstvo)
- Izvod/temeljnica, uplate na izvodu i rasknjižavanje prema naknadama na plaćenim računima uz pripadajuće izvještaje: popis uplata na izvodu(ima), sumar naknada po izvodu(ima), popis uplata po danima, poslovnicama i sl...

Blagajna
- blagajna se može voditi na razini cijelog poduzeća ili samo u segmentu naknada koje se vode u programu, uz automatski prijenos u dnevne uplate odnosno u interni salda conti, za jedno ili više radnih mjesta;

Obračun kamata na zakašnjela plaćanja
- Kamate se obračunavaju direktno kod unosa uplata a zadužuju na slijedećem računu (ili se uopće ne zadužuju ako se tako odredi);

Opomene i tužbe (ovrha/prisilna naplata za neplaćene račune)
- opomene, rješenje o ovrsi, izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga, obračun zateznih kamata, praćenje naplate prema tužbama;

Arhiviranje podataka
- zatvorenih (plaćenih) računa i stavaka ili otpisanih potraživanja po naknadi ili po računima;
- arhivira se na način da se podaci sele iz aktivne baze u bazu arhive.

Izradu različitih izvješća o stanju podataka kao i dodatnih izvješća na zahtjev korisnika
-izvještaji o matičnim podacima i knjigovodstveni izvještaji i to prema računima odnosno stavkama određenih naknada, prema obveznicima, naseljima, razdobljima, naknadama i vrstama prostora, analitički ili sintetski;

Fiskalizacija računa
- fiskalizacija računa – interno i slanjem podataka u Ministarstvo financija i preuzimanjem JIRa. 

Ostale nenavedene opcije
Gotovo je nemoguće nabrojati sve ugrađene opcije u programu vezane za gorenavedene funkcije ali je isto tako bitno reći da ukoliko određene funkcije nema ugrađene u program (što je vrlo malo vjerojatno jer je program u funkciji već 20ak godina i u praksi su već iskrsli i riješeni su svi problemi i potrebe prema specifičnostima svakog korisnika programa.
Back to content